Laukaan Riistanhoitoyhdistys

Tervetuloa kotisivuillemme

Täältä löydät tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä tärkeimmät yhteystiedot

Voit selata tapahtumiamme sekä yhteystietojamme myös Suomen Riistakeskuksen sivuilta

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Suomessa on lähes kolmesataa riistanhoitoyhdistystä. Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö.

Suurriistavirka-apu

Riistanhoitoyhdistys osallistuu jäsenseurojensa vapaaehtoisten avulla poliisin kanssa järjestettävään suurriistavirka-aputoimintaan.

Ampumarata ja harjoittelu

Jyväskylän seudun ja Laukaan riistanhoitoyhdistyksillä on kaksi liikkuvan maalin ampumiseen tarkoitettua ampumarataa ja yksi kymmenenpaikkainen 100m luodikko/kohdistusrata Leppäveden Rajamäen ampumaradalla. Radat on vuokrattu Keski-Suomen Ampujat ry:ltä.

Metsästäjätutkinnot ja ampumakokeet

Yhdistys järjestää toimialueellaan metsästäjäntutkintoja, ampumakokeita ja muuta koulutusta metsästäjien ja toimihenkilöiden osaamisen ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi.